Krytí / Breeding service

We do breed stud females and on a stud contract only. / Kryjeme pouze chovné feny, vše podléhá smlouvě o krytí.

On request we also ensure chilled or frozen semen. We will help you organize your stay. In case of need, veterinary help available (including laboratory examination, arteficial insemination, etc.). For dog detailes see their own pages. In case of any further questions, please contact me on appleberry@email.cz (english, german, czech)/
Na požádání zajistíme i chlazené nebo mražené semeno. Pomůžeme Vám zorganizovat pobyt u nás. V případě potřeby je k dispozici veterinární služba (včetně laboratorních vyšetření, umělé inseminace, atd). Údaje o psech najdete na jejich vlastních stránkách. V případě jakýchkoli otázek neváhejte mě kontaktovat

FELIPPE

VIDEO: intermediate class, moving/ mezitřída, v pohybu
PRA: genetically clear by parentage-geneticky zdravý po rodičích
PLL: genetically clear by parentage- geneticky zdravý po rodičích
parentitiy is prooved / parentita je prověřena
patellla luxation: 0/0
stud fees / krycí poplatky
720€ / 18.000Kč
OR
HA female/fenka: 160€ /4000Kč, HA male/pes + PP female/fenka: 140€ /3500Kč, PP male/pes: 80€ /2000Kč
deposit at the day of breeding/záloha při krytí 360€ / 9.000Kč


KIM

VIDEO: v pohybu/ moving
Available for females with negative genetic PLL test / Je k dispozici pouze pro feny s negativním genetickým vyšetřením na PLL
PRA: genetically clear-geneticky zdravý
PLL: genetically carrier - geneticky přenašeč
stud fees / krycí poplatky
720€ / 18.000Kč
OR
HA female/fenka: 160€ /4000Kč, HA male/pes + PP female/fenka: 140€ /3500Kč, PP male/pes: 80€ /2000Kč
deposit at the day of breeding/záloha při krytí 360€ / 9.000Kč


CASANOVA

already retired-available exceptionaly only / je na "penzi", k dipozici jen ve výjimečných případech
PRA: genetically clear-geneticky zdravý
PLL: genetically clear - geneticky zdravý
stud fees / krycí poplatky
520€ / 13.000Kč
OR
HA female/fenka: 120€ /3000Kč, HA male/pes + PP female/fenka: 100€ /2500Kč, PP male/pes: 40€ /1000Kč
deposit at the day of breeding/záloha při krytí 271€ / 6.500Kč